Gehoor

Meten van uw gehoor doen wij met “state of the art” apparatuur dat jaarlijks gekalibreerd wordt.

Behalve voor het meten van uw gehoor na verwijzing van uw (KNO)-arts, kunt u bij ons ook terecht voor screening van werknemers die blootgesteld worden aan lawaai in de werkomgeving. In dat geval wordt de toestand van uw trommelvlies middels een video-otoscoop vastgelegd dat wordt bekeken door onze KNO-artsen. Bij afwijkingen kunnen wij dat verder voor u onderzoeken.

Tevens verrichten we op aanvraag gehoortesten bij pasgeborenen en hele jonge kinderen.